Mediation

Lig je ’s nachts wakker van een conflict op je werk?

Kan je je moeilijk concentreren door een conflict met je familie?

Het hebben van een conflict speelt vaak op vele vlakken door, daarom is het belangrijk een conflict zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Door de grote betrokkenheid van beide partijen lijkt het voor hen soms onmogelijk om weer op één lijn te komen.  Als mediator ben ik ervan overtuigd dat er voor ieder conflict een passende oplossing is en wil ik jullie helpen om deze te vinden.

Mediation is een manier om conflicten op te lossen door beide partijen met elkaar te laten praten. Door de vragen die de mediator als neutrale onafhankelijke begeleider van dit gesprek stelt, komen alle facetten en onderliggende gevoelens die hierbij van belang zijn in beeld en werkt men samen richting een oplossing van het conflict.

Wat doe ik als mediator?
Als mediator bij conflicten ga ik op zoek naar de triggers onder het conflict. Wat heeft je geraakt? Wat kan jij er aan doen? Wat heb je nodig om de relatie te herstellen? Door mijn manier van vragen stellen, voelen mensen zich op hun gemak en stellen zij zich open om naar oplossingen te zoeken. Voor de start van de mediation voer ik altijd een apart gesprek met de partijen, om elkaar zo alvast een beetje te leren kennen.

Wat kan ik voor u betekenen?
Tot mijn doelgroep behoren ouders, leraren, directeuren, eigenlijk alle mensen die in het onderwijs werkzaam zijn of daarbij betrokken zijn.
Mijn doelgroep voelt zich vaak niet gehoord, niet serieus genomen of heeft functioneringsproblemen of een arbeidsconflict.

Mijn aanpak is:
– Aparte intake
– Doelen van de bijeenkomst helder krijgen
– Een ieder krijgt de gelegenheid om zijn/haar verhaal te doen
– Met respect voor de partijen en in een veilige setting, geef ik de grenzen aan
– Mijn vragen zetten aan tot reflectie
– Nieuwsgierig en verrassend
– Er wordt nazorg geboden

Het resultaat is:
– Snel komen tot de kern van het conflict, waar zit de pijn/de emotie.
– Partijen zijn bereid om samen tot een oplossing te komen.
– Mensen krijgen inzicht, hoe zij invloed op hun eigen situatie hebben en komen los van hun emotie.
– De relatie wordt hersteld, het conflict opgelost.

Heeft u een vraag of wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? 

Klik hier: voor de contactpagina en ik bel u terug.